Necronomicon's.name

Necronomiconský Mýtus Cthulhu ve filmu, literatuře, umění i v magii, život a dílo H. P. Lovecrafta

Tags:  

Cthulhu

Jméno Kutulu, které známe jako variantu Lovecraftovského Cthulhu a údajně sumerského Cutha-Lu [Kutulu], je poněkud zavádějící. Prý by se mohlo překládat ze starosumerského Člověk z Kutu neboli Člověk z podsvětí. Podsvětí se spojuje se sumerským městem Cutha, které mělo být metropolí podsvětí a spojením slov Cutha (metropole podsvětí) a Lu (člověk) mělo vzniknout Cuthalu tedy Kutulu. To se dozvídáme v Simonově Necronomiconu.

Sice je to celé zajímavá Simonova invence, ale naprosto zcestná a chybná. Je to jedna z dalších fikcí a mystifikací (čtěte chyb). Jak se můžeme dozvědět v Sumerian Grammar od Dietze Edzarda, z roku 2003, tak platilo, že pokud chtěl někdo říct „Člověk z Kutu“, tak rozhodně neřekl Kutu+Lu, ale Lu+Kutu. Tedy ne Cutha-Lu, ale Lu-Cutha tedy foneticky LuKutu.

Napsat komentář

Allowed tags:  you may use these HTML tags and attributes: <a href="">, <strong>, <em>, <h1>, <h2>, <h3>
Please note:  all comments go through moderation.