Necronomicon's.name

Necronomiconský Mýtus Cthulhu ve filmu, literatuře, umění i v magii, život a dílo H. P. Lovecrafta

Tags:  

Rád bych využil příležitosti a zmínil, že před krátkou dobou vyšel sborník Isis , kde vyšel můj příspěvek o prastarých.

Isis milenia I.

Abychom mohli o znovuobnoveném sborníku Isis vůbec hovořit, musíme se vrátit trochu do historie. V roce 1905 začíná hermetik Otakar Griese vydávat v Přerově časopis Isis – sborník pro syntetické studium filosofie, systémů náboženských a okultismu. Z pařížského martinistického ústředí dostává povolení k užívání martinistického emblému na titulní stránce Isidy. Tím se tento časopis stává i formálně novým tiskovým orgánem českého martinistického hnutí, ale zůstává i otevřeným prostorem pro spřátelené ilumináty, theosofy, buddhisty a jiné esoterické směry. Od II. ročníku Isidy vychází jako její bezplatná příloha časopis Paracelsia, věnovaná především nejrůznějším druhům léčení. V roce 1906 dostává Otakar Griese od E. Haunera nabídku, aby Isis splynula se Sborníkem pro filosofii, mystiku a okultismus, k čemuž však nedošlo. Roku 1907 se Griese stěhuje do Prahy, kde vydává III. ročník a jeho obsah už zasahuje do všech oblastí hermetických nauk. O dva roky později je už zase v Přerově, kde vydává Isidu až do roku 1910. Těsně před první světovou válkou vydává časopis Lucifer, následně Zasvěcení a po jeho ukončení časopis Pentagram. Nakonec se však po 12 letech roku 1922 vrací ke své milované Isidě, v níž pokračuje V. ročníkem. Je to však již poslední záchvěv jeho vydavatelské činnosti. Jediné číslo VI. ročníku vychází v lednu 1924, ale to už je Griese naprosto finančně i fyzicky vyčerpán, zadlužen u tiskárny a ta mu další vydávání časopisu odmítá.

Zdroj: Hvězda záhrobní – hermetická bohemikální periodika

V roce 2011 dochází k obnovení sborníku Isis a dle slov iniciátorů bude Isis:

… novým sborníkem českých esoteriků. Sestává jak z vzácných vybraných článků předešlých prvorepublikových děl (ISIS Otakara Grieseho, PSYCHE Karla Weinfurtera apod.), tak z nových článků dnešních českých autorů esoterní scény. ISIS milenia navazuje na myšlenku tvorby esoterní kultury a jako taková šíří otevřenost vůči publikovaným tématům.

A snad i právě díky zmiňované otevřenosti k obsaženým tématům jsem byl osloven, abych přispěl svojí troškou do mlýna. Díky mému příspěvku nám mlýnice poněkud “zestárla”, protože jsem psal O mýtu Necronomiconu aneb cesta ke klíči Yog-Sothotha.

Yog-Sothoth zná bránu. Yog-Sothoth je brána. Yog-Sothoth je klíč a strážce brány. Minulost, současnost, budoucnost, všechno je jen Jedno v Yog-Sothothovi. Jedině on ví, kde Prastaří pošlapali úrodná pole země, a proč je nikdo nemůže zadržet. Vítr si špital s jejich hlasy a Země šumí s jejich vědomím. Mají moc ohýbat lesy a drtit města, ale neudeří. Velký Cthulhu, jejich bratranec, je ten, který je zná a ví. Iä! Shub-Niggurath! Jen jejich ohavností je poznáme. Yog-Sothoth je klíč k bráně, kde se vesmíry potkávají. Člověk nyní vládne tam, kde kdysi vládli oni. Až bude v zimě léto a létě bude zima, pak přijde jejich chvíle. Pak se vrátí se svou nezlomnou vládou.

Můj příspěvek je vlastně shrnutím o necronomiconské praxi, co je vlastně necronomioconská praxe, k čemu je to dobré a některé moje osobní poznámky k mýtu Cthulhu, které jsou ochutnávkou na mnou připravovanou knihu o Necronomiconu. Podívejte se na kapitoly mého příspěvku, snad vás zaujmou více, než mé strohé shrnutí:

 • definice pojmu necronomiconská praxe,
 • Simonomicon aneb proč to není Necronomicon,
 • co je necronomiconská magie,
 • o povaze prastarých,
 • princip mýtu Necronomiconu,
 • H. P. Lovecraft a prastaří,
 • původ prastarých,
 • jak začít s praxí.

Celý sborník pochopitelně není jen o Necronomiconu. Obsahuje velké množství dalších témat:

Obsah čísla 1.

 • Proslov
 • Úvod vydavatele

Tradovaná moudra

 • O štěstí a neštěstí
 • Astrální obrazy
 • Fysiologie zeměkoule
 • Rady nově přišedšímu, který chce studovati okultismus
 • O překážkách ve výcviku vůle
 • Ovládání pocitů při magickém výcviku
 • Okultní praxe

Zajímavé osobnosti

 • Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
 • H. P. Blavatská

Duchovní mystika

 • Židovská mystika ~ pardes
 • Interview se Sanfordem L. Drobem
 • SABAT — okultní záhada
 • Význam obřadů v praktické magii
 • Závěry „z odhalené ISIDY“
 • Z veřejného listu H.P.Blavatské na křesťanskou církev
 • Idra Suta čili Velké shromáždění
 • Magická moc relikvií
 • NECROMANTIE
 • O mýtu Necronomiconu aneb cesta ke klíči Yog-Sothotha
 • Polemika nad mýtem Necronomiconu
 • Tajná mystická písma a jejich užití v okultní praxi

Spiritismus

 • Přehled dějin moderního spiritismu
 • Spiritismus v Podkrkonoší
 • Základy psychické spiritistické vědy
 • Z redakce OLDM — O spiritismu dnes

Zajímavé rozmanitosti

 • Okultismus v Čechách za Rudolfa II.
 • Bílá paní
 • Ještě o Bílé paní
 • O strašidle na Vrchovské Nové Vsi
 • Dvě okultní události
 • Další okultní události
 • ATLANTIS
 • Bezděz
 • „Bez komentáře“ — CENÍK SLUŽEB

Přírodní směry

 • Druidství a neodruidismus
 • Kořeny neošamanismu a jeho praxe v současnosti
 • Spagyrická léčba
 • Historický vývoj léčení životním magnetismem
 • Léčivá místa v Čechách
 • Léčebná síla hadů
 • Mandragora

Sborník si můžete zakoupit například u Neoluxoru.

Napsat komentář

Allowed tags:  you may use these HTML tags and attributes: <a href="">, <strong>, <em>, <h1>, <h2>, <h3>
Please note:  all comments go through moderation.