Necronomicon's.name

Necronomiconský Mýtus Cthulhu ve filmu, literatuře, umění i v magii, život a dílo H. P. Lovecrafta

Ipotesi di un Viaggio in Italia
Ipotesi di un Viaggio in Italia

Velmi zajímavý italský dokument H. P. Lovecraft – Ipotesi di un Viaggio in Italia (2004), který se zabývá dosud neznámou kapitolou Mistrova života…

V tomto 25 minut trvajícím filmu se dozvíme o nálezu deníku, který je autory dokumentu považován za Lovecraftův a jenž popisuje jeho cestu po Itálii v roce 1926. Pravost deníku potvrzuje prokazatelné stáří, grafologický rozbor a také, což je nejzajímavější, paralely s Lovecraftovým dílem. Autor deníku navštívil bohatě zásobenou knihovnu v Benátkách, kde se zajímal především o lidové historky. Poté cestoval podél řeky Pád do její delty, kde se setkal s izolovanými komunitami, stopami rozkladu a také s něčím ještě mnohem děsivějším. Film přesvědčivě ukazuje na paralely mezi italským městem Loreo a Lovecraftovým Innsmouthem.

Napsat komentář

Allowed tags:  you may use these HTML tags and attributes: <a href="">, <strong>, <em>, <h1>, <h2>, <h3>
Please note:  all comments go through moderation.